Categories
Q & A Category 14

7 ගෞරවනීය ස්වාමින්වහන්ස , “දිට්ටේ දිට්ටි මත්තන් භවිස්සති ” ගාථා භාවනවට යොදා ගත හැකිද ?, එසේනම් එය පහදා දෙන්න, ඔබවහන්සේට පිං සිදු වේවා.